Harvard:
Xing Gongwan (Hsing Kung-Wan). 1949, "Han tai yu guo ci fa de yi ge bi jiao yan jiu", in Guo wen yue kan, no. 77, pp. 5-9.
APA:
Xing Gongwan (Hsing Kung-Wan). (1949). Han tai yu guo ci fa de yi ge bi jiao yan jiu. Guo wen yue kan, (77) 5-9.
Chicago:
Xing Gongwan (Hsing Kung-Wan). 1949. "Han Tai Yu Guo Ci Fa De Yi Ge Bi Jiao Yan Jiu." In Guo wen yue kan, , no. 775-9.
MLA:
Xing Gongwan (Hsing Kung-Wan). "Han Tai Yu Guo Ci Fa De Yi Ge Bi Jiao Yan Jiu." Guo wen yue kan. 77 (1949): 5-9.
Citation within the text:
(Xing 1949)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{xing1949han,
  author = {{Xing Gongwan (Hsing Kung-wan)}, {}},
  title = {Han tai yu guo ci fa de yi ge bi jiao yan jiu},
  translatedtitle = {A comparative study of Chinese and Tai syntax]"},
  journal = {Guo wen yue kan},
  number = {77},
  year = {1949},
  pages = {5-9},
  x-huffmanId = {5833},
  x-inLang = {ITEM# :5833},
  source = {huffman-l-z},
}