Harvard:
Xing Gongwan (Hsing Kung-Wan). 1962, "Lun diao lei zai han tai yu bi jiao shang de zhong yao xing", in CKYW, no. 111, pp. 15-27.
APA:
Xing Gongwan (Hsing Kung-Wan). (1962). Lun diao lei zai han tai yu bi jiao shang de zhong yao xing. CKYW, (111) 15-27.
Chicago:
Xing Gongwan (Hsing Kung-Wan). 1962. "Lun Diao Lei Zai Han Tai Yu Bi Jiao Shang De Zhong Yao Xing." In CKYW, , no. 11115-27.
MLA:
Xing Gongwan (Hsing Kung-Wan). "Lun Diao Lei Zai Han Tai Yu Bi Jiao Shang De Zhong Yao Xing." CKYW. 111 (1962): 15-27.
Citation within the text:
(Xing 1962)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{xing1962lun,
  author = {{Xing Gongwan (Hsing Kung-wan)}, {}},
  title = {Lun diao lei zai han tai yu bi jiao shang de zhong yao xing},
  translatedtitle = {The importance of tone sandhi to the comparative study of Chinese and Tai]"},
  journal = {CKYW},
  number = {111},
  year = {1962},
  pages = {15-27},
  x-huffmanId = {5836},
  x-inLang = {ITEM# :5836},
  source = {huffman-l-z},
}