Harvard:
Nor Adnan Yahaya. , "Penggunaan Bahasa Melayu dalam pembangunan perisian",
APA:
Nor Adnan Yahaya. (). Penggunaan Bahasa Melayu dalam pembangunan perisian. .
Chicago:
Nor Adnan Yahaya. "Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Pembangunan Perisian." .
MLA:
Nor Adnan Yahaya. "Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Pembangunan Perisian." .
Citation within the text:
(Nor )
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{yahayapenggunaan,
  author = {{Nor Adnan Yahaya}, {}},
  title = {Penggunaan Bahasa Melayu dalam pembangunan perisian},
  translation = {Seminar on Malay in the cyberworld},
  source = {BL},
}