Harvard:
Yin, P.-. xxxx, "Han yu pin yin ho cheng tz'u fa = Chinese romanization: pronunciation and orthography",
APA:
Yin, P.-. (xxxx). Han yu pin yin ho cheng tz'u fa = Chinese romanization: pronunciation and orthography. .
Chicago:
Yin, Pin-yung. xxxx. "Han Yu Pin Yin Ho Cheng Tz'u Fa = Chinese Romanization: Pronunciation and Orthography." .
MLA:
Yin, Pin-yung. "Han Yu Pin Yin Ho Cheng Tz'u Fa = Chinese Romanization: Pronunciation and Orthography." (xxxx): .
Citation within the text:
(Yin xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{yinxxxxhan,
  title = {Han yu pin yin ho cheng tz'u fa = Chinese romanization: pronunciation and orthography},
  author = {YIN, Pin-yung},
  year = {xxxx},
  keywords = {China;Language},
  BAS = {673585},
  source = {bas},
}