Harvard:
Yuan Jiahua (Yüan Chia-Hua). 1947, "Er-shan Wo-ni yu chu-tan", in Tientsin, Publ. of the Frontier People's Culture Department, vol. 4.,
APA:
Yuan Jiahua (Yüan Chia-Hua). (1947). Er-shan Wo-ni yu chu-tan. Tientsin, Publ. of the Frontier People's Culture Department, vol. 4., .
Chicago:
Yuan Jiahua (Yüan Chia-Hua). 1947. "Er-shan Wo-ni Yu Chu-tan." In Tientsin, Publ. of the Frontier People's Culture Department, vol. 4., .
MLA:
Yuan Jiahua (Yüan Chia-Hua). "Er-shan Wo-ni Yu Chu-tan." Tientsin, Publ. of the Frontier People's Culture Department, vol. 4.. (1947): .
Citation within the text:
(Yuan 1947)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{yuan1947er,
  author = {{Yuan Jiahua (Yüan Chia-hua)}, {}},
  title = {Er-shan Wo-ni yu chu-tan},
  translatedtitle = {Preliminary investigation of the Woni language of Erh-shan]"},
  journal = {Tientsin, Publ. of the Frontier People's Culture Department, vol. 4.},
  year = {1947},
  x-huffmanId = {5936},
  x-inLang = {ITEM# :5936},
  source = {huffman-l-z},
}