Harvard:
Yuan Jiahua (Yüan Chia-Hua). 1953, "A-hsi min-tsu-ko chi ch'i yu-yen", in Peking, Chinese Scientific Institute, Linguistics research department.,
APA:
Yuan Jiahua (Yüan Chia-Hua). (1953). A-hsi min-tsu-ko chi ch'i yu-yen. Peking, Chinese Scientific Institute, Linguistics research department., .
Chicago:
Yuan Jiahua (Yüan Chia-Hua). 1953. "A-hsi Min-tsu-ko Chi Ch'i Yu-yen." In Peking, Chinese Scientific Institute, Linguistics research department., .
MLA:
Yuan Jiahua (Yüan Chia-Hua). "A-hsi Min-tsu-ko Chi Ch'i Yu-yen." Peking, Chinese Scientific Institute, Linguistics research department.. (1953): .
Citation within the text:
(Yuan 1953)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{yuan1953a,
  author = {{Yuan Jiahua (Yüan Chia-hua)}, {}},
  title = {A-hsi min-tsu-ko chi ch'i yu-yen},
  journal = {Peking, Chinese Scientific Institute, Linguistics research department.},
  year = {1953},
  x-huffmanId = {5939},
  x-inLang = {ITEM# :5939},
  source = {huffman-l-z},
}