Harvard:
Yunnan Ethnic Publishing House. 1963, "Ha han hui hua (Ha ni wen, Han wen dui zhao)", in Yunnan Ethnic Publishing House.,
APA:
Yunnan Ethnic Publishing House. (1963). Ha han hui hua (Ha ni wen, Han wen dui zhao). Yunnan Ethnic Publishing House., .
Chicago:
Yunnan Ethnic Publishing House. 1963. "Ha Han Hui Hua (Ha Ni Wen, Han Wen Dui Zhao)." In Yunnan Ethnic Publishing House., .
MLA:
Yunnan Ethnic Publishing House. "Ha Han Hui Hua (Ha Ni Wen, Han Wen Dui Zhao)." Yunnan Ethnic Publishing House.. (1963): .
Citation within the text:
(Yunnan 1963)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{yunnan1963ha,
  author = {{Yunnan Ethnic Publishing House}, {}},
  title = {Ha han hui hua (Ha ni wen, Han wen dui zhao)},
  journal = {Yunnan Ethnic Publishing House.},
  year = {1963},
  x-huffmanId = {5950},
  x-inLang = {ITEM# :5950},
  source = {huffman-l-z},
}