Harvard:
Zevakhina, T.S. 1990, "O dvukh komponentakh mashinnogo banka dannykh po semanticheskoi tipologii iazykov", in Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.), ed. V.M. Solntsev, pp. 176-179. Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry.
APA:
Zevakhina, T.S. (1990). O dvukh komponentakh mashinnogo banka dannykh po semanticheskoi tipologii iazykov. In V.M. Solntsev (Ed.), Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.), 176-179. Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry.
Chicago:
Zevakhina, T.S. 1990. "O Dvukh Komponentakh Mashinnogo Banka Dannykh Po Semanticheskoi Tipologii Iazykov." In Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.), edited by Vadim Mikhailovich Solntsev. 176-179. Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry.
MLA:
Zevakhina, T.S. "O Dvukh Komponentakh Mashinnogo Banka Dannykh Po Semanticheskoi Tipologii Iazykov." Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.). Ed. Vadim Mikhailovich Solntsev. 1990, Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry, 176-179.
Citation within the text:
(Zevakhina 1990)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@incollection{zevakhina1990o,
 title = {O dvukh komponentakh mashinnogo banka dannykh po semanticheskoi tipologii iazykov},
 author = {ZEVAKHINA, T.S.},
 booktitle = {Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.)},
 year = {1990},
 pages = {176-179},
 editor = {Solntsev, Vadim Mikhailovich},
 publisher = {Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry},
 address = {Moskva},
 keywords = {China;Language;Linguistics},
 x-extra = {. 184p. , ,},
 BAS = {681622},
 source = {bas},
}