Harvard:
Zhang Gongjin. 1958, "Zai yu han yu bi jiau fen xi zhong kan dai yu dong ci 'au de lai yuan he yong fa", in SMYL,
APA:
Zhang Gongjin. (1958). Zai yu han yu bi jiau fen xi zhong kan dai yu dong ci 'au de lai yuan he yong fa. SMYL, .
Chicago:
Zhang Gongjin. 1958. "Zai Yu Han Yu Bi Jiau Fen Xi Zhong Kan Dai Yu Dong Ci 'au De Lai Yuan He Yong Fa." In SMYL, .
MLA:
Zhang Gongjin. "Zai Yu Han Yu Bi Jiau Fen Xi Zhong Kan Dai Yu Dong Ci 'au De Lai Yuan He Yong Fa." SMYL. (1958): .
Citation within the text:
(Zhang 1958)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhang1958zai,
  author = {{Zhang Gongjin}, {}},
  title = {Zai yu han yu bi jiau fen xi zhong kan dai yu dong ci 'au de lai yuan he yong fa},
  translatedtitle = {Comparative study of Chinese and Tai - a look at the origin and usage of the Tai verb 'au]"},
  journal = {SMYL},
  year = {1958},
  x-huffmanId = {5970},
  x-inLang = {ITEM# :5970},
  source = {huffman-l-z},
}