Harvard:
Zhang Gongjin. 1978, "Lun han yu ji zhuang dong yu zu zhu yu yan zhong de dan wei ci", in Zhong yang min zu xue yuan xue bao, no. 4, pp. 14ff.
APA:
Zhang Gongjin. (1978). Lun han yu ji zhuang dong yu zu zhu yu yan zhong de dan wei ci. Zhong yang min zu xue yuan xue bao, (4) 14ff.
Chicago:
Zhang Gongjin. 1978. "Lun Han Yu Ji Zhuang Dong Yu Zu Zhu Yu Yan Zhong De Dan Wei Ci." In Zhong yang min zu xue yuan xue bao, , no. 414ff.
MLA:
Zhang Gongjin. "Lun Han Yu Ji Zhuang Dong Yu Zu Zhu Yu Yan Zhong De Dan Wei Ci." Zhong yang min zu xue yuan xue bao. 4 (1978): 14ff.
Citation within the text:
(Zhang 1978)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhang1978lun,
  author = {{Zhang Gongjin}, {}},
  title = {Lun han yu ji zhuang dong yu zu zhu yu yan zhong de dan wei ci},
  translatedtitle = {Discussion of weights and measures in Chinese and the Chuang Dong languages]"},
  journal = {Zhong yang min zu xue yuan xue bao},
  number = {4},
  year = {1978},
  pages = {14ff},
  x-huffmanId = {5971},
  x-inLang = {ITEM# :5971},
  source = {huffman-l-z},
}