Harvard:
Zhao Yansun. 1982, "Bai yu de xi shu wen ti", in CSML, pp. 150-88.
APA:
Zhao Yansun. (1982). Bai yu de xi shu wen ti. CSML, 150-88.
Chicago:
Zhao Yansun. 1982. "Bai Yu De Xi Shu Wen Ti." In CSML, 150-88.
MLA:
Zhao Yansun. "Bai Yu De Xi Shu Wen Ti." CSML. (1982): 150-88.
Citation within the text:
(Zhao 1982)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhao1982bai,
  author = {{Zhao Yansun}, {}},
  title = {Bai yu de xi shu wen ti},
  translatedtitle = {Question about the classification of Bai]"},
  journal = {CSML},
  year = {1982},
  pages = {150-88},
  x-huffmanId = {6002},
  x-inLang = {ITEM# :6002},
  source = {huffman-l-z},
}