Harvard:
Zhou yaowen and Dai Qingxia. 1980, "Yunnan shao shu min zu yu yan wen zi gai huang", in Yunnan Ethnic Pub. House.,
APA:
Zhou yaowen and Dai Qingxia. (1980). Yunnan shao shu min zu yu yan wen zi gai huang. Yunnan Ethnic Pub. House., .
Chicago:
Zhou yaowen, and Dai Qingxia. 1980. "Yunnan Shao Shu Min Zu Yu Yan Wen Zi Gai Huang." In Yunnan Ethnic Pub. House., .
MLA:
Zhou yaowen, and Dai Qingxia. "Yunnan Shao Shu Min Zu Yu Yan Wen Zi Gai Huang." Yunnan Ethnic Pub. House.. (1980): .
Citation within the text:
(Zhou & Dai 1980)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhouyaowen1980yunnan,
  author = {Zhou Yaowen, and {Dai Qingxia}, {}},
  title = {Yunnan shao shu min zu yu yan wen zi gai huang},
  journal = {Yunnan Ethnic Pub. House.},
  year = {1980},
  x-huffmanId = {6016},
  x-inLang = {ITEM# :6016},
  source = {huffman-l-z},
}