Articles about Nyaheun (7 articles)

DJVU PDF Davis, J.J. 1973, "Notes on Nyaheun grammar", in The Mon-Khmer Studies Journal, vol. 4, pp. 69-75. cite.

DJVU PDF Jacq, P. 2006, "The who and how of Nyaheun /hi/", in The Mon-Khmer Studies Journal, vol. 36, pp. 1-19. cite.

DJVU Luce, G.H. undated, "Comparative lexicon: OldMon - Palaung - OldKhmer - Bahnar - Stieng - Khasi - Nicobar - Sakai - Khamuk - Lemet - Khmus - So - Boloven - Nyaheun - Huei - Suk - ProuBrao - Ka - Wa/Lawa", in Luce Collection, MS 6574-7, pp. 032a-b. National Library of Australia. cite.

DJVU Luce, G.H. undated, "Comparative lexicon: OldMon - Palaung - OldKhmer - Bahnar - Stieng - Khasi - Nicobar - Sakai - Khamuk - Lemet - Mi - So - Boloven - Nyaheun - Suk - ProuBrao - Huei - Wa/Lawa", in Luce Collection, MS 6574-7, pp. 035a-b. National Library of Australia. cite.

DJVU Luce, G.H. undated, "Comparative lexicon: Khmer - Sakai - Khasi - War - Nicobar - Santali - Mundari - Kurku - Kharia - Bahnar - Stieng - Boloven - Nyaheun - Khmus - Huei - Ka - Prou", in Luce Collection, MS 6574-7, pp. 037a-b. National Library of Australia. cite.

DJVU Luce, G.H. undated, "Comparative lexicon: OldMon - Palaung - OldKhmer - Bahnar - Stieng - Khasi - Nicobar - Sakai - Khmuk - Mi - So - Boloven - Nyaheun - Huei - Suk - ProuBrao - Ka - Wa/Lawa", in Luce Collection, MS 6574-7, pp. 038a-b. National Library of Australia. cite.

DJVU PDF Watson, R. 1969, "A note on Ta-oi, Nge’, and Nyaheun", in The Mon-Khmer Studies Journal, vol. 3, pp. 130-130. cite.