Linguistics of the Tibeto-Burman Area :: Vol 15.2
Articles by SUN, Jackson Tianshin (Click to see all in SALA)

DJVU PDF Sun, J.T. 1992, "Review of Zangmianyu Yuyin He Cihui [Tibeto-Burman Phonology and Lexicon]", in Linguistics of the Tibeto-Burman Area, vol. 15, no. 2, pp. 73-113. cite.