Linguistics of the Tibeto-Burman Area
Articles about Rouruo (Click to see all in SALA)

DJVU PDF Handel, Z. 2003, "Review of Rouruoyu yanjiu [A study of Rouruo] by Sun Hongkai and Huang Chenglong and Zhou Maocao", in Linguistics of the Tibeto-Burman Area, vol. 26, no. 1, pp. 141-161. cite.