Results
12 papers found searching for papers by "glebova" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 1, G-Index: 1
Glebova, I. I. 1961. "Grammatischeskie Osobennosti V'etnamskikh Prelagatel'nykh." In Uchenye Zapiski, Institut mezhdunarodnykh otnoshenii, 5: 190-213. cite. STATS (1)
Glebova, I.I. 1982. "V'etnamskii Iazyk Kak Sredstvo Mezhnatsional'nogo Obshcheniia V SRV." In Problemy Dal'nego Vostoka, , no. 1. cite. STATS
Glebova, I.I. 1982. "Reshenie Natsional'no-iazykovykh Problem V Sotsialisticheskoi Respublike V'etnam." In Narody Azii i Afriki, , no. 5. cite. STATS
Glebova, I. I. 1969. "Inoiazhchnye Leksicheskie Zaimstvovaniia Vo V'etnamskom Iazyke (Obzor Rabot V'etnamskikh Lingvistov)." In NarodyAzii i Afriki, 5: 169-75. cite. STATS
Glebova, I. I. 1970. "Kategoriia Prelagatel'nogo V Sovremennom V'etnamskoi Iazyke." 21 pp.. cite. STATS
Glebova, I. I. 1970. "Ritoricheskoe Voprositel'noe Predlozhenie V Sovremmenom V'etnamskom Iazyke." In <Questions on Language and Literature> (Moscow), 4 , no. 2: 54-78. cite. STATS
Glebova, I. I. 1975. "Mây Suy Nghi Vê Danh Giỏi Cac đ ỏn Vi Câp đ ô Hinh Vi Va Tủ Vi Trong Tiêng Viêt." In Ngôn-ngủ, 1975/1976 , no. 4/1: 25-34/20-8. cite. STATS
Glebova, I. I. and A. N. Sitnikova. 1980. "??" In {\rus <Iazyki Iugo-Vostochnoi Azii: Problemy povtorov>, edited by N. F. (Natal'ia Fedorovna) Alieva. 48-75. Nauka. cite. STATS
Glebova, I. I., Iu. K. (Iurii Konstantinovich) Lekomtsev, T. T. (Tat'iana Tikhonovna) Mkhitarian and V. M. (Nikolai Vasil'evich) Solntsev. 1960. "V'etnamskii Iazyk." . cite. STATS
Glebova, I. I., I. M. (Ilia Mikhailovich) Oshanina and Vu Dang Ata. 1961. "Vetnamsko--russkii Slovar>." 616 pp.. Gos. izd-vo inostrannykh i natsionalnykh slovarei. cite. STATS
Glebova, I. I. and Vu Đăng Ât. 1963. "Nachal'nyi Kurs V'etnamskogo Iazyka." 244 pp.. Izd. IMO. cite. STATS
Glebova, I. I., V. Zelentov and V. Ivanov. 1961. "V'etnamsko--russkii Slovar'." 616 pp.. Gos. izd-vo inostrannykh i natsional'nykh slovarei. cite. STATS