Results
4 papers found searching for papers by "jimin" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 1, G-Index: 1
Idris, Jimin bin. 1968. "Distribution of Orang Asli in West Malaysia." In <Federation Museums Journal> n.s., 13: 44-8. cite. STATS (1)
Dan, Jin and Zhang Jimin. 1984. "A Preliminary Study of the Bilingualism in the Guizhou Area." In Minzu yuwen, 1984 , no. 3: 43-8. cite. STATS
Ma xueliang, Wang Fushi, and Zhang Jimin. 1956. "Miao Yu Fang Yan De Hua Fen He Dui Chuang Li, Gai Ge Miao Wen De Yi Jian." In Ren Min Ri Bao, November, . cite. STATS
Ma xueliang, Wang Fushi, and Zhang Jimin. 1956. "Wei Shenme Yao Gei Miao Zu Chuang Li Yi Zhong Yi Shang De Wen Zi." In Guangming Ri Bao, October, . cite. STATS