Report on "bystrov1961sposoby"Click to look up all papers by Bystrov
Bystrov, I.S.(I.'S.) and Stankievich, N.V. 1961, "Sposoby vyrazheniia vremeni vo v'etnamskom iazyke", in Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, vol. 294, pp. 84-91. cite.

Paper "bystrov1961sposoby" is cited by 1 papers show/hide all


Author "Bystrov" is cited by 1 authors show/hide all