Report on "glebova1961grammatischeskie"Click to look up all papers by Glebova
Glebova, I.I.(I.I.). 1961, "Grammatischeskie osobennosti v'etnamskikh prelagatel'nykh", in Uchenye Zapiski, Institut mezhdunarodnykh otnoshenii, vol. 5, pp. 190-213. cite.

Paper "glebova1961grammatischeskie" is cited by 1 papers show/hide all


Author "Glebova" is cited by 1 authors show/hide all