Report on "guizhou1958miao"Click to look up all papers by Guizhou
House, G.E.P. 1958, "Miao Han jian ming ci dian (chu gao) (Chuan qian dian fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House. cite.