Report on "guizhou1965miao"Click to look up all papers by Guizhou
House, G.E.P. 1965, "Miao han jian ming ci dian (Dian dong bei fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House, February. cite.