Report on "ignatenko1961karmannyi"Click to look up all papers by Ignatenko
Ignatenko, B.A.(B.A.'.). 1961, "Karmannyi birmansko--russkii slovar'", pp. 382 pp.. Gos. izd-vo inostrannykh i natsionl'nykh slovarei. cite.

Paper "ignatenko1961karmannyi" is cited by 1 papers show/hide all


Author "Ignatenko" is cited by 1 authors show/hide all