Report on "kridalaksana1995development"Click to look up all papers by Kridalaksana
Harimurti Kridalaksana. 1995, "The development of linguistics", in Kongres bahasa melayu sedunia : kumpulan kertas kerja , Jilid I . (A-L) , II . (M-Z), ed. U.S.(T.:W...M..:M.....: visions and K.L.,A.21-25,1995) convictions, vol. 1, pp. 473-479. Dewan Bahasa dan Pustaka. cite.