Report on "mclaughlinxxxxikimashoo"Click to look up all papers by Mclaughlin
Mclaughlin, M. and Wood, B. xxxx, "Ikimashoo. Teacher's manual", cite.