Report on "mkhitarian1959opyt"Click to look up all papers by Mkhitarian
Mkhitarian, T.T. 1959, "Opyt eksperimental'nogo issledovaniia glasnykh fonem sovremennogo v'etnamskogo literaturnogo iazyka", in KSIV, no. 29, pp. 3-15. cite.

Paper "mkhitarian1959opyt" is cited by 1 papers show/hide all


Author "Mkhitarian" is cited by 1 authors show/hide all