Report on "novikov1976birmansko"Click to look up all papers by Novikov
Novikov, N.N.,G.F.M., and U Kyaw Zaw. 1976, "Birmansko-russkii slovar': okolo 29000 sloe; s prolozheniem Kratkogo ocherka grammatiki birmanskogo iazyka", Russkii iazyk,. cite.

Paper "novikov1976birmansko" is cited by 3 papers show/hide all


Author "Novikov" is cited by 2 authors show/hide all