Report on "shiraishi1975phan"Click to look up all papers by Shiraishi
Shiraishi, M. 1975, "Phan Boi Chau and Japan", in Southeast Asian Studies = Tonan Ajia kenkyu, vol. 13, no. 3, cite.