Report on "steinhauer2003glory"Click to look up all papers by Steinhauer
Steinhauer, H. 2003, "Glory to the glottal stop!", in Die het kleine eert, is het grote weerd : Festschrift voor Adrie A. Barentsen ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent Slavische taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam, ed. O....:W.H.E..H.W.W.(T.:S....A.A.B. ), pp. 333-347. Pegasus. cite.

Author "Steinhauer" cites 7 authors show/hide all

Author "Steinhauer" is cited by 1 authors show/hide all