Report on "xing1950dong"Click to look up all papers by Xing
Xing Gongwan (Hsing Kung-Wan). 1950, "Dong tai yu gai shu", in Guangming Ri Bao, May 15, 22, and, cite.