Report on "yunnan1963jing"Click to look up all papers by Yunnan
Yunnan Ethnic Publishing House. 1963, "Jing Han hui hua (Jingpo wen, Han wen dui zhao)", in Yunnan Ethnic Publishing House., cite.