Report on "yunnan1978han"Click to look up all papers by Yunnan
Yunnan Ethnic Publishing House. 1978, "Han, Dai, Jingpo ri chang yong yu du zhao shou ce (Shi yong ben)", in Yunnan Peoples Publishing House, August., cite.