Report on "zhang1978lun"Click to look up all papers by Zhang
Zhang Gongjin. 1978, "Lun han yu ji zhuang dong yu zu zhu yu yan zhong de dan wei ci", in Zhong yang min zu xue yuan xue bao, no. 4, pp. 14ff. cite.

Author "Zhang" cites 3 authors show/hide all

Author "Zhang" is cited by 5 authors show/hide all