Report on "zhang1979dai"Click to look up all papers by Zhang
Zhang Gongjin. 1979, "Dai yu de hong fang yan zhong dong ci he xing rong ci de hou fu xing shi", in MZYW, pp. 125ff. cite.

Author "Zhang" cites 3 authors show/hide all

Author "Zhang" is cited by 5 authors show/hide all