Report on "zhang1979zhen"Click to look up all papers by Zhang
Zhang Gongjin. 1979, "Zhen gui de lao dai wen wen xian", in Min zu tuan jie, no. 3, pp. 52ff. cite.

Author "Zhang" cites 3 authors show/hide all

Author "Zhang" is cited by 5 authors show/hide all