Results
27 papers found searching for papers by "bystrov" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 1, G-Index: 1
Bystrov, I. S. 1961. "K Voprosu O Klassifikatsii Chastei Rechi Vo V'etnamskom Iazyke." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 305: 3-14. cite. STATS (1)
Bystrov, I. S. and Nonna V. Stankievich. 1961. "Sposoby Vyrazheniia Vremeni Vo V'etnamskom Iazyke." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 294: 84-91. cite. STATS (1)
Bystrov, Igor S. xxxx. "Grammatika V'etnamskogo Iazyka." . cite. STATS
Bystrov, Igor´ S. and Nonna V. Stankevič. 1992. "Command in Vietnamese." In Tipologija imperativnych konstrukcij, edited by Otv. red. V. S. Chrakovskij. 246-255. Nauka. cite. STATS
Bystrov, Igor´ S. and Nonna V. Stankevič. 1997. "The Multiplicative, the Distributive, and the Iterative in Vietnamese." In Typology of iterative constructions, edited by Viktor S. Xrakovskij. 428-440. LINCOM Europa. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1961. "Nekotorye Glagol'nye Konstruktsii Vo V'etnamskom Iazyke." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 294: 92-9. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1962. "Glagoly Napravlennogo Dvizheniia Vo V'etnamskom Iazyke." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 306: 45-53. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1962. "Materialy Po Klassifikatsii Glagolov Vo V'etnamskom Iazyke." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 306: 54-62. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1963. "Priznaki Perekhodnosti I Neperekhodnosti Glagolov Vo V'etnamskom Iazyke." In {\rus <Iazyki Kitaia i Iugo-Vostochnoi Azii>, edited by G. P. (Georgii Petrovich) Serdiuchenko. 81-8. Nauka. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1963. "Sviazki Vo V'etnamskom Iazyke." In Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo Universiteta, 20 , no. 4: 131-2. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1964. "Pobuditel'naia Konstruktsiia Vo V'etnamskom Iazyke." In {\rus <Voprosy grammatiki iazykov stran Azii>, edited by M. N. Bogoliubov. 26-36. Leningrad University. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1966. "Klassifikatsiia Glagolov Vo V'etnamskom Iazyke." 336 pp.. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1967. "O Razgranichenii Znamenatel'nykh I Sluzhebnykh Funktsii Glagolov Napravlennogo Dvizheniia Vo V'etnamskom Iazyke." In Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo Universiteta, 1967 , no. 1: 135-8. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1970. "Opyt Vydeleniia Glagol'nykh Konfiguratsii Vo V'etnamskom Iazyke." In {\rus <Iazyki Iugo-Vostochnoi Azii: voprosy morfologii, fonetiki i fonologii>, edited by N. V. (Nina Vasilevna) Solntsev. . Nauka: 100-11. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1971. "Konstruktsii S Postpozitivnym Podlezhanshchim Vo V'etnamskom Iazyke." In {\rus <Voprosy filologii stran Azii i Afriki I>, edited by V. I. (Viktor Ivanovich) Beliaev and A. A. (Anna Arkad'evna) Dolinina. 1: 45-52. Leningrad University. cite. STATS
Bystrov, I. S. 1971. "Opyt Primeneniia Transformatsionnoga Kriteriia Dlia Vydeleniia I Klassificatsii Sluzhebnykh Slov Vo V'etnamskom Iazyke." In {\rus <Iazyki Kitaia i Iugo-Vostochnoi Azii: Problemy sintaksisa>, edited by N. F. (Natal'ia Fedorovna) Alieva and Iu. Ia. (Iurii Iakovlevich) Plam. 68-81. Nauka. cite. STATS
Bystrov, I. S., Nguyên Tai Cân and Nonna V. Stankievich. 1975. "Grammatika V'etnamskogo Iazyka." 224 pp.. Izd-vo Leningr. un-ta. cite. STATS
Bystrov, I. S. and Nonna V. Stankievich. 1974. "K Voprosu O Passive I Passivnykh Konstruktsiiakh Vo V'etnamskom Iazyke." In {\rus <Tipologii passivuykh konstruktsii: diatezy i zalogi>, edited by A. A. (Aleksandr Aklekseevich) Kholodovich. 113-20. Nauka. cite. STATS
Bystrov, I. S. and Nonna V. Stankievich. 1974. "Nekotorye Tendentsii V Sovremennom V'etnamskom Slovoobrazovanii." In {\rus <Iazyki Kitaia i Iugo-Vostochnoi Azii>, edited by Iu. Ia. (Iurii Iakovlevich) Plam and N. F. (Natal'ia Fedorovna) Alieva. 88-104. Nauka. cite. STATS
Bystrov, I. S. and Nonna V. Stankievich. 1978. "Osobennosti V'etnamskikh Antroponimov." In NarodyAzii i Afriki, 1978 , no. 4: 153-61. cite. STATS
Bystrov, I. S. and Nonna V. Stankievich. 1981. "Zalogovye Konstruktsikh Vo V'etnamskom Iazyke." In {\rus <Zalogovye konstruktsii v razhnostrukturnykh iazykakh>, edited by V. S. (Viktor Samuilovich) Khrakovoskii. 103-14. Nauka. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1984. "Foneticheskii Stroi V'etnamskogo Iazyka." 242 pp., ill.. Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoi lit-ry. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1961. "Priznaki Sintagmatischeskogo Chleneniia I Frazovaia Intonatsiia Vo V'etnamskom Iazyke." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 305: 15-29. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1964. "Tonal'naia Systema Saigonskogo Dialekta V'etnamskogo Iazyka." In {\rus <Voprosy grammatiki iazykov stran Azii>, edited by M. N. Bogoliubov. 37-46. Leningrad University. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1967. "O Foneticheskom Stroe Iuzhnykh Govorov V'etnamskogo Iazyka." In {\rus <Iazyki Iugo-Vostochnoi Azii>, edited by Iuri A. Gorgoniev et al.. 336-50. Nauka. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1970. "Nekotorye Fonologischeskie Kriterii Klassifikacii Dialektov V'etnamskogo Iazyka." In {\rus <Iazyki Iugo-Vostochnoi Azii: voprosy morfologii, fonetiki i fonologii>, edited by N. V. (Nina Vasilevna) Solntsev. 203-15. Nauka. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1970. "O Foneticheskom Storoe Nekotorykh Tsentral'nykh Govorov V'etnamskogo Iazyka." In {\rus <Iazyki Iugo-Vostochnoi Azii: voprosy morfologii, fonetiki i fonologii>, edited by N. V. (Nina Vasilevna) Solntsev. 192-202. Nauka. cite. STATS