Results
13 papers found searching for papers by "mkhitarian" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 1, G-Index: 1
Mkhitarian, T. T. 1959. "Opyt Eksperimental'nogo Issledovaniia Glasnykh Fonem Sovremennogo V'etnamskogo Literaturnogo Iazyka." In KSIV, , no. 293-15. cite. STATS (1)
Mkhitarian, T. T. 1959. "Fonetika V'etnamskogo Iazyka." . Idz. vostochnoi literatury,. cite. STATS (1)
Glebova, I. I., Iu. K. (Iurii Konstantinovich) Lekomtsev, T. T. (Tat'iana Tikhonovna) Mkhitarian and V. M. (Nikolai Vasil'evich) Solntsev. 1960. "V'etnamskii Iazyk." . cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1958. "." In Slov’jans´kyj visnyk : mižvidomčyj naukovyj zbirnyk, 197. cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1960. "." . cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1962. "O Russkoi Transkriptsii Dlia V'etnamskogo Iazyka." In NAA, 126-31. cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1962. "Osobennosti Peredachi V'etnamskikh Toponimov Sredstvami Russkoi Grafiki." In TV, , no. 1161-7. cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1964. "O Strukturnom Sostave Proizvodnogo Imennogo Slova Vo V'etnamskom Iazyke." In Conf. on Southeast Asian languages, 52-3. cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1966. "Ob Usloviiakh Realizatsii Znacheniia Edinichnosti U V'etnamskikh Sushchestvitel'nyk (eshcheraz O Funktsional'noi Znachimosti Klassifikatorov)." In TVII, , no. 2171-81. cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1967. "K Probleme Tonemy V Sovremennom V'etnamskom Literaturnom Iazyke." In WZUL, 197-200. cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1967. "O Strukturnykh Priznakakh Proizvodnogo Imennogo Slova Vo V'etnamskom Iazyke." In IIVA, 179-92. cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1969. "O Grammatischeskikh Priznakakh, Differentsiruiushchikh Imenakh I Predikativakh Vo V'etnamskom Iazyke (k Probleme Chatei Rechi)." In TVII, , no. 5105-15. cite. STATS
Mkhitarian, T. T. 1970. "Mestoimenie Vo V'etnamskom Iazyke." In TVII, , no. 6181-98. cite. STATS